Kvetch (Unha comedia americana sobre a ansiedade) Teatro do Morcego

Humorística onde as haxa, sorprende a actuación de Celso Parada moi lonxe das caracterizacións de "Regreso ao deserto" ou de "Libro de Familia". Mónica Caamaño cunha forza escénica impresionante da forza á obra nalgúns momentos nos que semella decaer. Sabe armonizar momentos cómicos con pensamentos duros, saudosos que representan a crúa realidade: a supeditación da muller. Mirada forte, fixa e firme... Dorotea Bárcena símbolo das preocupacións da vellez, atenúa ese ton interpretativo alto que caracteriza a peza.
Pero ante todo é a nosa peza, a peza do espectador, do espectador que pensa que o que están pensando os personaxes tamén o pensa el.

ficha técnica

Autor: Steven Berkoff

Compañía: Teatro do Morcego

Director: Alvaro Lavín

Intérpretes: Celso Parada, Pedro Alonso, Mónica Caamaño, Dorotea Bárcena e António Reis

"Vivimos todos baixo a ameaza da bomba, do cancro, dos axentes canceríxenos, da enfermidade, do paro, da impotencia, do medo ao medo, dos negros, dos brancos, da policía, dos impostos, da declaración da renda, de quedarmos calvos, de engordar, de poñernos feos, de ser parvos, de non ser enxeñosos, de ser tímidos, de preocuparmos por aprender a tocar o piano, do medo ao fracaso, de non causar boa impresión, medo á forza dos demais, a non ter xubilación, á vellez, á morte, á guerra... Esta é unha obra dedicada a todos os que teñen medo". Con estas palabras, o dramaturgo e actor británico Steven Berkoff arrinca a primeira páxina do libro Kvetch (palabra de orixe yiddish: neura, agobio, angustia), punto de partida tamén para a montaxe."

0 comentarios:

Deseño do blog por Roi Méndez. Con la tecnología de Blogger.